Aldrig mer Kristallnatt – Nazistmarsch mötte motstånd

Natten mellan den 9 och 10 november året 1938 satte den nazistiska regeringen i Tyskland igång en landsomfattande pogrom, då ca 1 500 synagogor och bönehus sattes i brand. 30 000 judiska män arresterades och skickades till koncentrationsläger.

Pogromen, som pågick i flera dagar, krävde minst 1 500 dödsoffer. Namnet Kristallnatten blev till en minnessymbol för allt krossat glas som täckte gatorna. I Stockholm och i många andra städer har socialistiska vänsterrörelser och antirasistiska nätverk under åren samlats till minnet av kristallnatten för att visa vår avsky mot nyfascistiska rörelser.

I år på den 75:e minnesdagen av kristallnatten utlyste den nationalsocialistiska organisationen Svenska motståndsrörelsen en demonstration till stöd för det grekiska nazistpartiet Gyllene Gryning. Svenska motståndsrörelsens ansökan om demonstrationstillstånd lämnades in och godkändes av Stockholmspolisen så sent som bara ett dygn innan demonstrationens avgång.

Trots att den antifascistiska rörelsen överraskades så lyckades man på kort varsel samla ca 500 motdemonstranter. När häcklandet mot nazistmarschen pågick som bäst upptäckte vi en nazist vid namn Mats Brodin mitt ibland oss. Mats Brodin är en av de drivande inom avdelningen för Svenskarnas Parti i Stockholms län, även kandidat till kommunfullmäktige i Upplands-Bro. Vi konfronterade honom och såg till att han avhystes från platsen. SMR blev utbuade och häcklade längst hela marschvägen för att sedan följas ut ur stan där de skamsna klev ned i tunnelbanan och åkte hem.

AFA Stockholm tackar alla våra kamrater och är mycket nöjd med lördagens antifascistiska uppslutning!

 

/Antifascistisk Aktion Stockholm

https://twitter.com/afasthlm/