Solidaritetsaktion till stöd för antifascisterna i Ukraina

solidaritywithantifascistsinukraine-637x424

Statskupp i Kiev och fascistisk frammarsch i Ukraina. AFA Stockholm uppmanar till internationell solidaritet med de kämpande antifascisterna! Lördagen den 1:a mars genomförde vi en solidaritetsaktion utanför den Ukrainska ambassaden i Stockholm.

Kropparna begravs och fasaderna målas om, men det är inte någon bekymmerslös vardag som väntar invånarna i Europas näst största land Ukraina. Statskuppen har ersatt en korrupt regim med en korrupt fascistisk regim. Situationen är ytterst allvarlig av flera skäl, men inte de som påpekats av vår egen utrikesminister. Att Carl Bildt odelat lägger skulden för allt dödande på den nu avsatte presidenten Janukovytj är oärligt, men kommer inte som någon överraskning. Bildt är bitter för att Ukraina under Janukovytj styre avböjde ett samarbetsavtal med EU och menar att regeringen därmed valde fel väg, utifrån detta har Bildt i media ensidigt hyllat den Ukrainska oppositionen.

I denna opposition spelar fascistmilisen Högra Sektorn och det parlamentariska fascistpartiet Svoboda avgörande roller, deras väpnade styrkor har varit drivande i striderna på Kievs gator och som efter statskuppen har övertagit polisens våldsmonopol. Att det dras historiska paralleller mellan samtida politiska händelser och det som tilläts pågå i Tyskland under det krisdrabbade 30-talet är visserligen ingenting nytt, men sällan har jämförelsen varit så relevant och befogad som när den nu görs utifrån situationen i Kiev. Den oskuldsfulla naivitet som har sagts ligga bakom den positiva inställning som flera europeiska makthavare och åtskilliga medborgare okritiskt intog gentemot nazistpariet i Tyskland fram till andra världskrigets utbrott kan aldrig användas som ursäkt igen.

Vid det här laget vet vi allt för väl vad som händer när fascisterna tillåts flytta fram sina positioner, med den kunskap och de erfarenheter som förintelsen genererat finns det inget utrymme för naivitet. Men Carl Bildt är inte naiv. Han spelar ett högt spel under devisen ”min fiendes fiende är min vän”, ett spel som borde kosta honom jobbet då han i egenskap av att vara Sveriges utrikesminister uttalat sitt stöd för den fascistiska rörelse vars parlamentariska gren Svoboda nu intar det Ukrainska parlamentet med tunga poster som vice premiärminister, jordbruksminister och ekonomiminister. Det finns många skäl till oro, men det finns ännu fler skäl till kamp. Trots att den socialistiska och anarkistiska närvaron på Maidan minskat gradvis i och med att fascisterna avancerat och fått ökad tillgång till skjutvapen så finns det aktiva antifascister i Ukraina, oavsett vad mediebilden visar. Dessa återfinns exempelvis bland de hundratals studenter som i skrivande stund ockuperar det Ukrainska utbildningsdepartementet, ett tydligt vänsterinitiativ som attackerats fysiskt av fascisterna men som försvarat sig och ännu upprätthåller ockupationen.

Vi som är organiserade i AFA Stockholm vet att händelserna i Kiev angår oss alla. Vi vet att varken de oligarker som drivits ut ur parlamentet eller de fascister som nu tagit deras platser har något att erbjuda Ukrainas arbetarklass, annat än splittring och fortsatt underkastelse under antingen Putins Ryssland eller EU och Internationella Valutafonden (IMF). Vi vet att spelet är riggat, med båda dessa alternativ står kapitalismen som segrare och kan fortsätta att söndra och härska över en arbetarklass som förintar sig självt. Vårt fokus måste därför ligga på att i ord och handling understödja de radikala och progressiva socialister och antifascister som vägrar lägga sin tilltro till den ena diktaturen eller den andra.

 

/Antifascistisk Aktion Stockholm
twitter.com/afasthlm