Aktion mot kvinnohataren Olof Gefvert

Olababmambambmabmambafbvdv

Psykiatrikern Ola Gefvert avskedades 2013 från Uppsala Läns Landsting & Akademiska sjukhuset då han vägrat och nekat våldtäktsoffret ”Nora” den vård hon behövde efter att ha blivit grovt våldtagen av polismannen Göran Lindberg.

Den unga flickan hade då upprepade gånger försökt att ta sitt liv och led av posttraumatiskt stressyndrom. Hon hade förlorat sin tillit till män och Frivården hade uttryckligen bestämt att ”Nora” skulle ges en kvinnlig behandlare. Väl på Olas klinik inom närpsykiatrin i Enköping nekas hon en kvinnlig behandlare. Ola säger att Nora ska sluta ”älta” våldtäkterna och att hon är en av Uppsala läns mest svårbehandlade patienter, han menar att våldtäkten av ”Kapten klänning” (Göran Lindberg) inte skulle vara någonting i jämförelse med vad andra patienter varit med om.

Under inspelade samtal hör man i P1 dokumentär ”Den fastspända flickan del 1 & 2” hur Ola kränker flickan upprepade gånger under behandlingen. Till en journalist uttrycker han att flickan ”horat” innan den grova våldtäkten och att hon därför får skylla sig själv att hon blev våldtagen av polismannen. ”Nora” uppger i radiodokumentären att detta gav henne så grav ångest att hon återigen försökte ta sitt liv när hon skrevs ut från slutenvården.

Vi i AFA Stockholm menar att kvinnohatet är ett strukturellt problem. Män i maktpositioner i samhället tillåts begå övergrepp på kvinnor utan att de ställs till svars eller utkrävs ansvar för de övergrepp de begått. ”Nora” är inte ett enskilt fall, hon är en i mängden av alla kvinnor som utsätts för övergrepp av män i vårt samhälle. Vi menar att Ola Gefvert inte har fått sona för det övergrepp han begått. Att bli avskedad från sitt arbete vid Uppsala Landsting är inte ett straff nog.

AFA Stockholm valde därför att agera på egen hand inför kvinnodagen den 8 mars som en del i ett feministiskt självförsvar mot den patriarkala samhällsstruktur där maktens män tillåts hålla varandra om ryggen. Vi besökte Ola Gefverts bostad i Solna och informerade hans grannar om vilket avskyvärt svin och kvinnohatare som bor i området!

 

/Antifascistisk aktion Stockholm

https://twitter.com/afasthlm

http://www.unt.se/uppland/enkoping/psykiaters-hem-nedklottrat-3030413.aspx