Kommentar till Ung Vänsters agerande och uttalande

Solidaritetsarbetet för Showan och de andra kamrater som skadats under fascisternas mordförsök i Malmö har pågått oavbrutet alltsedan attacken ägde rum. Redan kvällen efter, när det inte ens gått ett dygn sedan attacken samlades 2 000 personer vid La Mano för att visa sin solidaritet med kamraterna i Malmö och sin avsky mot fascisternas våld. Sedan dess har allt fler initiativ formats runt om i Sverige och på andra platser i världen, många människor vill markera och protestera mot en utveckling av ökat fascistisk aktivitet.

Här i Stockholm har Ung Vänster sammankallat till en bred och folklig manifestation nu på lördag där ett trettiotal organisationer ingår som arrangörer. Dock inte AFA Stockholm, Revolutionära Fronten, SAC Syndikalisterna eller Allt åt Alla, vilka är utomparlamentariska organisationer och nätverk som under lång tid har spelat mycket aktiva roller i det kontinuerliga arbetet mot fascismen. Ung Vänster påstår att de ”hade gått ut och meddelat att alla organisationer som vill får vara med att arrangera”, vilket inte gäller nämnda grupper som sedan dag ett försökt föra en dialog med Ung Vänster Stockholm kring denna demonstration men mötts av undanhållande av information och andra härskartekniker.

I flera andra städer medverkar autonoma antifascistiska grupper på samma villkor som övriga medarrangörer, bland annat i Malmö och Göteborg där Ung Vänster på ett föredömligt sätt samarbetar med både parlamentariska och autonoma grupper. Att Ung Vänster i Stockholm vill utesluta bland annat AFA Stockholm motiveras med att ”bara stora organisationer och privatpersoner” ges talarplats. I själva verket handlar det om en sorts beröringsskräck som under många år funnits inom Ung Vänster lokalt just här i Stockholm. Deras lokalgrupp i Stockholm har ovanligt nog valt att utmärka sig som det enda politiska ungdomsförbundet som är mindre radikalt och mer ängsligt än sitt eget moderparti.

Att Ung Vänster i Stockholm inte vill samarbeta med autonoma grupper är inget stort problem utöver att det i tider som dessa är dumt med onödig splittring. Hade det enbart gällt deras egna arrangemang skulle skadan varit ytterst begränsad då det finns relativt få beröringspunkter mellan våra respektive aktivister och eftersom vi inte har något intresse av att delta i deras partipolitiska skådespel. Men att de på detta sätt försöker utesluta några av de grupper som är alla mest aktiva i kampen mot fascismen ur ett arrangemang som egentligen inte har någonting med Ung Vänster som organisation att göra annat än att just de sammankallat till det är däremot ett stort problem. Vi ser det som ett tydligt exempel på att de inte är intresserade av att skapa bredd i manifestationen utan av att plocka parlamentariska eller strategiska poäng under det så kallade supervalåret.

Ung Vänster Stockholm vill inte synas tillsammans med antifascister eftersom de då riskerar att avkrävas offentliga avståndstaganden och behöva förklara sig inför borgerliga ledarskribenter. De vill inte samarbeta med radikala grupper eftersom de inte vill förlora liberalernas förtroende, ett ställningstagande som ytterligare bekräftar bilden av Ung Vänsters Stockholmsavdelning som den ängsligaste organisationen i hela vänsterrörelsen.

Att de agerar för att stänga radikala antifascister ute ur ett arrangemang som inte är deras egna utan tvärt om är hela rörelsens angelägenhet är definitivt problematiskt, men ännu värre är det att de gått ut med ett uttalande som är fullt av lögner som tycks syfta till att ytterligare svartmåla AFA Stockholm för att plocka ytterligare poäng på en situation som de själva har skapat. På det viset både utnyttjar och förstärker de liberalernas skiljelinje mellan ”goda” och ”onda” antifascister, en strategi som enbart fascisterna kan vinna på.Den rörelse som för kampen mot fascismen måste vara bred och folklig, det är helt riktigt, men inte på ett sätt som innebär att den samtidigt blir trubbig och uddlös. En splittrad antifascism saknar kollektivets styrka och en tandlös antifascism är precis lika oanvändbar.

Vi i AFA Stockholm vill med detta uttalande bemöta och fördöma de falska uppgifter som Ung Vänster Stockholm har gått ut med. Det stämmer att tre av oss under dagen har besökt Ung Vänster för att samtala om arrangemanget och framföra våra ståndpunkter, vi har dock INTE hotat någon, eller sagt att vi ska ”pissa” på någon vilket Ung Vänster påstår i sitt uttalande. Taktiken fungerar, de ”goda” antirasisterna får applåder för att de distansierar sig från de ”onda” antifascisterna. Möjligtvis kan de ha upplevt våra aktivisters stora irritation över situationen som obehaglig, men att de från att ha upplevt en dålig stämning därefter väljer att ”förstärka sanningen” till att någon av oss ska ha hotat och kallat folk för könsord är under all kritik. Förr eller senare kommer denna kortsiktiga positionering visa sig ligga dem själva till last.

Kampen mot fascismen såväl som solidaritetsarbetet för våra skadade kamrater i Malmö fortsätter alltjämt som vanligt, med den fördjupade insikten om att Ung Vänster Stockholm inte alls är våra kamrater utan istället är att betrakta som både ohederliga och opålitliga.

Kampen fortsätter!
Kämpa Showan!
Free Joel!

 

/ Antifascistisk Aktion Stockholm
twitter.com/afasthlm