Antifascist friad efter självförsvar i Kärrtorp

En antifascist som suttit häktad sedan mitten av april, inledningsvis misstänkt för försök till dråp och därefter för grov misshandel, har nu friats av Södertörns tingsrätt.

 
Att misstanken om försök till mord inte skulle hålla för åtal stod klart för de allra flesta redan när det blev känt vilken gärning han misstänktes ha utfört: att ha stött en flaggpinne i ansiktet på en av de angripande nazisterna från Svenska motståndsrörelsen (SMR). Att polis och åklagar Tove Kullberg satte den rubriceringen var dock helt i linje med den strategi som de använt under hela Kärrtorpsmålet; att utmåla de försvarande antifascisterna som lika goda kålsupare som de angripande fascisterna. Att antifascisten frias med hänvisning till att han agerade i nödvärn och i försvar av ”de barnfamiljer och äldre” som ingick i den antirasistiska demonstrationen, är mycket glädjande trots att det är en ren självklarhet.

 

Även den nu friade antifascisten visste att åtalet om mordförsök var ett rättsvidrigt försök från polisens och åklagarens sida att få honom oskyldigt inlåst, vilket han visade redan då han var efterlyst men ännu på fri fot och skickade en bildhälsning med texten ”Sanningen kommer segra.”

sanningen

Den friande domen skänker nytt ljus på vår kamrat Joel som ännu sitter felaktigt fängslad för att ha agerat i självförsvar på ett liknande vis i samma situation, dömd till ett 6,5 år långt fängelsestraff. Joels dom visar på godtyckligheten i rättssystemet. Det är av tingsrätten klarlagt att även Joel agerade i självförsvar då en allmän nödvärnssituation förelåg, men de menade vidare att knivhuggen inte gick att försvara med hänsyn till detta och dömde honom för försök till dråp.

 

Den nu friade antifascisten kommer att släppas ur häktet när domen vinner laga kraft, vi hälsar honom varmt välkommen ut och gratulerar honom samtidigt till att sanningen kommit fram!
Free Joel!

 
/Antifascistiskt aktion Stockholm

https://twitter.com/afasthlm