AFA Skåne: Nordiska Motståndsrörelsens lokaler – del 1

I denna miniserie kommer vi avslöja lokalerna som nazisterna i den lilla sekten Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) har använt sig av i Skåne. NMR är en nationell och regional organisation, som har verksamhet i Norge, Finland och Sverige. De hör till den militanta grenen av den svenska rasideologiska, fascistiska miljön, och är en av de grupper som på senare år har kunnat växa och få in flertalet nya medlemmar i sin verksamhet, bland annat tack vare att tidigare aktiva delar av miljön har gått i ide eller helt har lagts ner. Ett exempel är Svenskarnas Parti (SvP), som lades ner efter valet 2014 och lämnade aktivister efter sig som sedermera har gått in i NMR.

Organisationen har alltid hört till en av de mest aggressiva nazistiska organisationerna i landet och har på senare tid gjort sig kända för bland annat mordet i Vallentuna 2012 – då aktivisten Simon Arnamo tillsammans med andra nazister misshandlade och knivhögg en person till döds – samt attacken i Kärrtorp 2013, då aktivister från NMR utförde en planerad attack mot en antirasistisk manifestation i Stockholm. De figurerar regelbundet i media, då deras medlemmar gör sig skyldiga till diverse våldsbrott i samband med flygbladsutdelningar och manifestationer, men huvuddelen av deras vardagliga arbete består av att sätta upp klistermärken och sprida propaganda. I skrivande stund sitter 3 av deras medlemmar häktade i Göteborg, misstänkta för bombattentat utförda under hösten och vintern 2016/2017, då bomber placerades ut på offentliga platser i Göteborgs-trakten. Vid ett av dessa attentat skadades en person så illa att den bröt båda benen och vårdades på sjukhus i över en månad för de allvarliga skador som förorsakades vid attentatet.

Eftersom nynazister i Sverige aldrig har kunnat ha egna, fasta mötes- och umgängeslokaler utan att dessa förstörs eller berövas dem, så brukar de som rutin hyra in sig i andras lokaler, så som scoutgårdar, bygdegårdar och församlingshem, för att där hålla i sina möten och aktiviteter. Det är vanligt att de hyr under falska premisser såsom barnkalas eller studiecirklar, då nazister hör till en av de mest impopulära grupperna i Sverige – skulle de vara öppna med sina avsikter skulle de få det avsevärt mycket svårare att få tag i lokaler att hyra. Ett axplock av aktiviteter som nazisterna har hållit i sådana lokaler är följande: rekryteringsmöten, försäljning av nazistisk propaganda och litteratur, organisationens månadsmöten samt flertalet föredrag, bland annat ett om rasblandning, där Adolf Hitler hyllats som den störste och främste ledaren historien någonsin kunnat frambringa.

Vi vill med denna miniserie avslöja tidigare använda och ännu brukade lokaler i Skåne, samt informera framtida uthyrare om vilka det är de kan tänkas upplåta sina lokaler till.

Vi har tidigare publicerat namn och adresser på majoriteten av aktiva nazister med koppling till NMR i Skåne och Blekinge, och dessa finns alltså listade här på vår sida. Vi vill uppmana framtida uthyrare att göra en simpel sökning online, på personer de inte känner – förslagsvis via Google eller DuckDuckGo – och om ni hittar namnet på personen här på våran hemsida så är det bortom alla tvivel en person ni inte vill, eller borde, hyra ut till. Om frågor skulle uppstå i den processen så finns vi tillgängliga via mail för att svara på frågor eller ge feedback.

Först ut i följetongen är fyra scoutgårdar som NMR har hyrt under de senaste åren. Lokalerna har använts till tidigare nämnda former av aktiviteter, så som föreläsningar, informationsträffar och månadsmöten för medlemmarna. Uppgifter över vilken typ av evenemang som ägt rum i lokalerna – samt när – finns bifogat under varje bild.

 


Tollarps scoutstuga
Några av datumen nazisterna nyttjat stugan:

2016-11-26 Föredrag och månadsmöte
2016-03-27 Månadsmöte
2012-09-29 Föredrag
2012-03-31 Föreläsning
2010-02-13 Möte

 


Färlövs scoutstuga
Datum då nazisterna nyttjat stugan:
2015-10-13 Informationsmöte

 

 
Nosaby scoutgård
Datum då nazisterna nyttjat gården:
2015-09-26 Föredrag

 


Väsby scoutgård
Datum då nazisterna nyttjat gården:
2015-10-24 Kampdag

Efter att ha blivit kontaktade och informerade om saken så har Scouterna låtit meddela att det mycket riktigt stämmer att NMR under falska premisser har hyrt deras lokaler, och att dessa givetvis inte är välkomna hos dem:

Våra riktlinjer är att de som hyr ska stödja scouternas värderingar och att syftet ska vara att främja barn och unga och en bättre värld.
Vi har haft problem med att personen som hyr anger ett annat syfte än vad sedan sker. De möten som verkar ha ägt rum i några scoutlokaler är inte förenligt med Scouternas värderingar och vi kommer att göra det vi kan för att vidare uthyrning inte ska ske för dessa syften.

I del 2 avslöjar vi fler lokaler som hyrts av NMR i Skåne. Håll dig uppdaterad!

Har du mer information om fascister i Skåne, eller vill du aktivera dig i kampen mot fascism? Tveka då inte att kontakta oss! Mail:
[email protected]
[email protected]