AFA Göteborg: Bred och folklig antifascism stoppade nazisterna

Nordiska motståndsrörelsen (NMR) hade inför demonstrationen i Göteborg mobiliserat kraftigt på sin hemsida  och sociala medier. Förhoppningen var att demonstrationen skulle bli den största som NMR anordnat med hopp om över 1000 demonstrationsdeltagare. Trots kraftig mobilisering från nazisterna blev det ett misslyckande med cirka 300-400 deltagare. Nazisternas demonstration kunde stoppas tack vare en bred antifascism.

Under parollen “Stoppa nazisterna 30/9” har stadens antifascister mobiliserat och spridit propaganda – ett resultat som syntes lördagen 30 september.

På förmiddagen samlades 10 000 människor på Heden för att demonstrera mot nazisterna i NMR. Motdemonstrationen vid Heden präglades av en bred antifascism och folklig militans. Efter avslutad manifestation vid Heden forcerades kravallstaketen – inte av organiserade antifascister – utan av en bred folkmassa som inte accepterar nazister på Göteborgs gator.

NMR startade sin församling vid Ica Maxi, gränsen till Mölndal. Därifrån gick de bakvägen till Gårda och vid ICA Focus försökte NMR göra ett utbrytningsförsök. Nazisterna säckades av polisen, samtidigt som tusentals motdemonstranter anlände till platsen. Samtidigt som tusentals människor omringade nazisterna vid ICA Focus genomförde antifascister flera framgångsrika blockader runtomkring Gårda. NMR omringades av tusentals människor, och efter flera timmar ståendes på samma plats gick de tillbaka samma bakväg de kom. Under dagen genomförde även antifascister lyckade konfrontationer mot nazister som valt att demonstrera.

Demonstrationen nådde aldrig sin planerade start- eller slutpunkt. Genom en mångfald av taktiker, gemenskap och solidaritet lyckades tusentals antifascister stoppa nazisterna att genomföra sin demonstration – det är vår seger!

Vi i Afa Göteborg vill även passa på att skicka en hälsning till alla antifascister som outtröttligt arbetat med mobiliseringen inför demonstrationen samt till alla som valde att sluta upp mot nazisterna.

Genom gemenskap och solidaritet visade vi vår styrka.

/Antifascistisk aktion Göteborg