AFA Research: Marita Andersson – avslöjad skribent på Nordfront anställd av Region Norrbotten

Vi fortsätter vår serie om Nordiska Motståndsrörelsens medlemmar i Näste 6. Nu har turen kommit till Marita Andersson från Piteå.

Marita Andersson (19720425-9001) tidigare Marita Larneryd engagerade sig inom Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) sent i livet som 45-åring. Förutom att hon i sin ungdom sympatiserat med Djurens Rätt har hon som vuxen inte varit engagerad politiskt, även intresset för politik i regel har varit lågt. Marita närmare sig den fascistiska rörelsen efter att hon genomgått en personlig tragedi och radikaliserades som många andra nazister i ensamhet via nätet. Från att först ha tilltalats av antifeminismen inom Sverigedemokraternas kvinnoförbund började hon följa NMRs mediekanaler för att sedan ta kontakt och bli partimedlem någon gång under April/Maj 2017.

Nazistisk engagemang får alltid konsekvenser och om inte Marita slutar att vara aktiv inom NMR kommer det att förstöra hennes liv och de fåtal personer utanför organisationen som fortfarande vill ha kontakt med henne. Eftersom att hon inte varit öppen med sitt engagemang har det hittills främst påverkat hennes relation till familj och släkt, någon som hon skrivit mycket om offentligt på sina sociala medier. Innan Marita valde nazismen före familj och vänner drev hon tillsammans med sin syster smyckesmärket Ladywild och det lokala countrybandet Tempela.

Maritas första större sammankomst var under Näste 6 nästesdag på nationaldagen 2017 i Skellefteå. Hon demonstrerade för första gången med NMR 2017-09-31 i Göteborg. Hon deltog senare 2017-10-21 under demonstrationen i Tammerfors mot den finska polisstyrelsens försök att förbjuda NMR. Utöver detta har hon även deltagit vid fler aktiviteter lokalt i Näste 6. Hon var bland annat med när NMR blev utbuade från Jokkmokks marknad efter de försökt genomföra en flygbladsutdelning 2018-02-03. Hon var även med i Boden en månad senare när Näste 6 kraftsamlande och drog ihop 16 personer för att genomföra en offentlig flygbladsdelning på Medborgarplatsen 2018-03-03. Marita kommer som medlem i Näste 6 vara delaktig i det kommande valarbetet i och med att Bo Nilsson (19461206-9254) ställer upp för NMR i Bodens kommunalval.

Marita i demonstrationståget i Göteborg 2017-09-31.

Marita i Tammerfors tillsammans med andra medlemmar från Näste 6 2017-10-21. Framför henne Björn Kajsajuntti (19880426-9010) och bakom henne Bo Nilsson.

Marita använder sig som många andra nazister av pseudonym på nätet i hopp om att inte bli identifierad. PÅ NMRs hemsida Nordfront skriver hon både nyhetsartiklar och krönikor under namnet Maria Larsson. Detta är ett namn som hon använder sig av på flera håll. På Facebook – där hon har använder sitt eget namn – har hon som många andra en mer neutral profil för att behålla banden till vänner och bekanta hon skaffat innan medlemskapet i NMR. Detta till skillnad från kontot på ryska communityt där hon är använder sin pseudonym och är vän med större delen av den nazistiska rörelsen.
Marita skrev sin första text för organisationen i anslutning till nästesdagen i juni 2017 som tidigare nämnts. Hon började skriva regelbundna krönikor 2017-07-28, detta som varit en uttalad önskan sedan hennes första rekryteringsmöte. Hon blev uppmärksammad efter att skrivit en artikel om rättshaveristen och fascisten Ronald Finser (19810725-8793) och blev sedan belönad med ett gästinhopp i en av organisationens podcasts. Även detta gjorde hon under namnet Maria Larsson.

Att hon helt och hållet hjärntvättats tydliggörs genom ett citat från krönikan ”Ryggraden som varken kan krökas eller knäckas”:

”Vi befinner oss i krig just nu. Vårt folk, inte minst vi kvinnor, tvingas idag leva med en konstant hotbild som inte existerade förut. Våra samhällsfunktioner sviktar i takt med att resurserna urholkas, och vår ras står inför en total utplåning.”

AFA Research vill slutligen göra klart att detta är en person som arbetar inom den offentliga verksamheten i Norrbotten. Marita har studerat vårdadministrativa programmet på Umeå Universitet och arbetar nu administrativt inom sjukvården i Region Norrbotten. Vi är övertygade om att hennes arbetskamrater inte uppskattar att en aktiv nazist finns på deras arbetsplats. Vi är även övertygade om att lokalbefolkningen inte vill att deras skattepengar ska gå till att försörja nazistisk aktivitet. Vi uppmanar därför allmänheten att kontakta Region Norrbotten eller Marita och berätta om vad man tycker om detta:

Kontaktuppgifter:
Region Norrbotten
Besöksadress: Robertsviksvägen 7, 971 89 Luleå
Telefon: 0920-28 42 51, 0920-28 42 21
Mail: regionnorrbotten@norrbotten.se

Information om Marita:
Marita Larneryd
19720425-9101
Durrnäsvägen 14 B lgh 1201
941 40 Piteå
Mail: owngarden@hotmail.com

AFA  har kontaktat hennes arbetsgivare , familj och andra närstående angående hennes nazistiska engagemang.

Känner du dig träffad av vår artikel, eller vill du undvika vår framtida uppmärksamhet, så är det bara att höra av sig till oss på vår mail. Här finns en bra sammanfattning av hur vi förhåller oss till kontakt med avhoppare: information till avhoppare.

AFA vill med denna artikel informera allmänhet om Marita Anderssons nazistiska engagemang. Känner du till Marita personligen, eller ser du henne i din vardag eller på jobbet? Har du annan information om fascistisk aktivitet i Västerbottens eller Norrbottens län? Tveka då inte att kontakta oss!

Mail: afa-doku@riseup.net