AFA Research: Insamlande av information angående 1 maj i Ludvika och Boden

Medlemmar och sympatisörer till Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) har återigen planerat att marschera på våra gator och torg under arbetarrörelsens internationella högtidsdag, vår dag. På tisdag kraftsamlar NMR nazister och reaktionära från Sverige och Norden för att under kraftigt beskydd av ordningsmakten genomföra en promenad i Ludvika och Boden. Samtidigt på hundratals orter runt om i Sverige så manifesterar alla vi som kämpar för en bättre värld, och det går att räkna oss i tiotusental. Vi skickar solidariska hälsningar till de antifascister som kommer att närvara i Ludvika och Boden och vill även skicka varma hälsningar till antifascister som stannar och arbetar där de står. Tillsammans kämpar vi för en framtid fri från kapitalism, fascism, sexism och homofobi.

Värt att komma ihåg är att det alltid en tid efter kraftsamlingarna när medlemmar och sympatisörer återigen är ensamma utan varken ordningsmakt eller sköldbärare.

Vi kommer att ha fotografer närvarande i Ludvika och Boden för att dokumentera samtliga deltagare. Vi vill även sträcka ut en förfrågan till allmänheten om att dela med sig av foton och iakttagelser av nazister till oss. Vi uppskattar som alltid information  från allmänheten då det underlättar vårt arbete mot fascismen.  Kommer du att befinna dig i Ludvika eller Boden under 1 maj? Har hört att någon bekant eller kollega tänker närvara på NMRs demonstration? Eller så kanske du hör berättelser i efterhand? Skicka gärna din iakttagelser till oss. Det kan vara bilder från demonstrationen, misstänka bilar, tips om någon som uttryck intresse för denna eller tidigare demonstrationer eller andra observationer som rör nazisterna demonstration eller nazister i allmänhet. Många tips som visat sig avgörande genom åren har kommit från aktivister, kollegor, grannar och även familjemedlemmar.

Är du som läser detta en av de personerna som tänkt delta på nazisternas demonstration under 1 maj?  Ha då i åtanke att personer som deltar på nazistiska arrangemang – vare sig det handlar om nyfikenhet eller genom långvarigt engagemang – hamnar på vår hemsida där arbetsgivare, hyresvärdar och familj och bekanta enkelt hittar dig. Vi är inte intresserade av dina privata åsikter utan bara av din aktivitet, läs mer om information till avhoppare. Gör livet enklare för dig och stanna hemma och ta till vara på en röd dag. Deltar du på demonstrationen eller andra aktiviteter kommer du tillslut att identifieras. Ett exempel på detta är Linda Nilsson som vid sin första medverkan vid en nazistisk aktivitet blev identifierad och senare uthängd på hemsidan. Hon medverkade på bilden i skydd av mörker med hennes rygg vänd mot kameran. En dag efter att artikeln om Linda publicerats förlorade hon sitt arbete och återkom sen inte på NMRs aktivitet. Ett annat exempel är Jimmy Thunlind som dolt sina aktiviteter för sin närmade omgivning så som arbete och familj och även agerat under pseudonym men ändå identifierades. Efter att han engagemang uppmärksammades här på hemsidan förlorade han både arbete, vänner och rörlighet i offentligheten. Att röra sig i nazistiska kretsar har helt enkelt konsekvenser. Här med hans egna ord:

 

Jimmy Thunlind skriver om sin tid efter uthängningen på antifa.se genom sin pseudonym Leif Eriksson.

Kontakt:
Skicka dina iakttagelser, tips eller meddelande till oss på afa.doku@riseup.net  eller din närmaste lokalgrupp. Nedan följer kontaktuppgifter för varje lokalgrupp. Du kan klicka på länken för att skicka krypterat till oss genom vårt formulär. Det går även bra att skicka till gruppernas e-post som står under länken. Kom ihåg att använda en riktig och giltig e-post så att vi kan nå dig med eventuella frågor och uppföljningar angående ditt tips. Du kan såklart vara anonym.

AFA Research 
afa-doku@riseup.net

AFA Gävle
afa_gavle@hush.com

AFA Uppsala
afa-uppsala@riseup.net

AFA Stockholm
afa-stockholm@riseup.net

AFA Jönköping
afa-jkpg@riseup.net

AFA Göteborg
afa-goteborg@riseup.net

AFA Helsingborg
afa-helsingborg@riseup.net

AFA Lund
afa-lund@riseup.net

AFA Malmö
afa-malmo@riseup.net

/AFA Dokumentation