AFA Stockholm: Nordiska motståndsrörelsens medlemmar och sympatisörer i Näste 8

AFA Stockholm kan idag presentera aktiva nazister organiserade i Nordiska motståndsrörelsens (NMR) Näste 8. Näste 8 är lokalavdelningen för Södermanlands, Västmanlands, Örebros och Östergötlands län. Alla i sammanställningen har i någon form varit aktiva i NMR till idag.

NMR drabbades under mitten av 2019 av en splittring som fick stora konsekvenser för deras medlemsantal. De som lämnat NMR och istället organiserat sig i utbrytargruppen Nordisk Styrka kommer uppmärksammas i en sammanställd artikel av deras medlemmar. Artikeln kommer att uppdateras löpande.

NMR har ett antal olika medlemsformer. Vi har valt att förenkla de och utgår istället från kategorierna aktiva och passiva medlemmar.

Känner du dig träffad av vår artikel, eller vill undvika vår framtida uppmärksamhet, så är det bara att höra av sig till oss på mail. Här finns en bra sammanfattning av hur vi förhåller oss till kontakt med avhoppare: information till avhoppare.

AFA Stockholm vill med denna artikel informera allmänheten om aktiva medlemmar NMR och deras engagemang inom den fascistiska rörelsen. Känner du till någon personligen, eller ser du någon i din vardag eller på jobbet? Har du annan information om fascistisk aktivitet i Stockholms, Uppsala, Gotlands Södermanlands, Västmanlands, Örebros eller Östergötlands län? Eller är du intresserad av att organisera dig? Tveka då inte att kontakta oss!

Mail: afa-sthlm@riseup.net

Följ oss på vårt aktiva twitterkonto så du inte missar våra uppdateringar.

/ AFA Stockholm

 

SÖDERMANLANDS LÄN:

FLEN

Sven Niklas Yngwe

Nästeschef

Aktiv medlem

19890213-0015

Mellösaby Hagäng

640 31 Mellösa

Pågående rättsfall

B 609-19 Luleå TR. Hets mot folkgrupp. Misstänkt.

Domar

B 9815-17 Svea HR. Misshandel, brott mot knivlagen, vapenbrott. Hovrätten fastställer Stocholms tingsrätt dom B 10045-17.

NYKÖPING

Emi Linus Blomqvist

Aktiv medlem

19890720-1613

Ringvägen 28 lgh 1102

611 35 Nyköping

Domar

B 1886-18 Nyköpings TR. Misshandel, hot mot tjänsteman, våldsamt motstånd, brott mot knivlagen, brott mot vapenlagen, vapenbrott.

8951-17 Förvaltningsrätten i Linköping. Blomqvists överklagade beslutet från Nyköping kommuns Kultur- och Fritdsnämnd att säga upp hyresavtalet för Vrena gymnastiksal där NMR höll träningar. Förvaltningsrätten avvisade överklagandet.

 

Magnus David Larsson

Aktiv medlem

19980331-9111

Tullportsgatan 4 lgh 1102

611 33 Nyköping

Pågående rättsfall

B 836-19 Nyköpings TR. Skadegörelse, hets mot folkgrupp, våldsamt motstånd, brott mot knivlagen, vapenbrott samt smuggling olovlig in/utförsel av vapen. Misstänkt.

Domar

B 370-18 Eskilstuna TR. Hastighetsöverträdelse.

B 9815-17 Svea HR. Olaga hot. Överklagande av Stockholm tingsrätts dom B 10045-17.

 

Sven-Erik Wigenstam

Aktiv medlem

19950514-0716

Vävarstigen 92

611 57 Nyköping

Pågående rättsfall

B 1239-19, Nyköpings TR. Ringa narkotikabrott. Misstänkt.

Domar

5531-18, Förvaltningsrätten i Linköping. Omhändertagande av vapen på grund av hans medlemskap i NMR, samt att han är straffad för rattfylleri, narkotikasmuggling, omhändertagen enligt LOB och misstänkt för narkotikabrott i B 1239-19.

2188-17 Förvaltningsrätten i Linköping. Återkallelse av körkort. Överlämnat till Förvaltningsrätten i Växjö med målnummer 1204-17.

2015-11-18 Strafföreläggande, Malmö. Rattfylleri och narkotikasmuggling.

 

Karl Åke Victor Nordström

Aktiv medlem

19920716-4956

Tullportsgatan 4 lgh 1102

611 33 Nyköping

Pågående rättsfall

B 836-19 Nyköpings TR. Skadegörelse, hets mot folkgrupp, brott mot knivlagen, vapenbrott samt smuggling olovlig in/utförsel av vapen. Misstänkt.

 

Oscar Love Bromander

Aktiv medlem

19990505-3071

Sliparvägen 3 A lgh 1104

611 38 Nyköping

Pågående rättsfall

B 836-19 Nyköpings TR. Skadegörelse, hets mot folkgrupp, brott mot knivlagen, vapenbrott. Misstänkt.

Domar

B 2265-18 Nyköpings TR. Brott mot knivlagen.

 

Erika Åhman

Passiv medlem

19890331-1622

Lever under skyddad identitet, bor i Nyköping.

Domar

8325-16 Förvaltningsrätten i Linköping. Återkallelse av körkort och körkortstillstånd, pga rattfylleri.

B 3119-16 Nyköpings TR. Rattfylleri.

2519-14 Förvaltningsrätten i Linköping. Återkallelse tillsvidare av körkort, pga rattfylleri. Överklagat i Kammarrätten i Jönköping med målnummer 1438-14 och i Högsta förvaltningsdomstolen med målnummer 3655-14

B 202-14 Gällivare TR. Grovt rattfylleri. Överklagat i B 860-14 HR Övre Norrland.

 

Karl Robin Billing

Passiv medlem

19920106-1059

Borgaregatan 13 C lgh 1003

611 30 Nyköping

Pågående rättsfall

B 1937-19 Svea HR. Överklagan av B 14322-18 Sockholms TR.

Domar

B 14322-18 Stockholms TR. Misshandel.

B 2491-18 Nyköpings TR. Vapenbrott, dopningsbrott.

B 17522-13 Södertörns TR. Våldsamt upplopp, hets mot folkgrupp.

 

Lars Kristoffer Odin

Passiv medlem

19760910-0495

Gustafsbergsstigen 6

611 67 Nyköping

Rättsfall

T 500-17 Skaraborgs TR. Lag om tillsyn över hundar och katter. Odins hund bet hans granne och dennes hund.

Förekommer i ett flertal ärenden rörande vårdnad om och umgänge med sina barn, se nedan. Ärendena omfattar tre olika tidigare partners.

Ä 1654-19 Kalmar TR.

Ä 1131-19, Ä 1130-19, T 2903-17,T 2470-12 och T 1254-12 Skaraborgs TR.

T 3715-18 Kalmar TR. Domen överklagad i Göta hovrätt med målnummer Ö 1063-19 och Ö 1530-19. Dom i Ö 1063-19 överklagad till Högsta domstolen med målnummer Ö 2158-19.

 

VÄSTMANLANDS LÄN

VÄSTERÅS

Carl Isac Ulin

Aktiv medlem

19900613-2519

Rönnbergagatan 4 A lgh 1102

723 46 Västerås

Domar

B 1840-18 Västmanlands TR. Rattfylleri och brott mot förordningen om vägtrafikregister.

B 5858-14 Västmanlands TR. Brott mot knivlagen

B 6088-10 Västmanlands TR. Grov misshandel.

B 2207-11 Svea HR. Försök till grov misshandel. Överklagad dom B 2810-10 Västmanlands TR.

B 8433-10 Svea HR. Grov stöld. Överklagad dom B 2855-10 Västmanlands TR.

B 3984-08 Västmanlands TR. Misshandel vid 8 tillfällen, tillgrepp av fortskaffningsmedel vid 5 tillfällen, försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel vid 5 tillfällen, olovligt brukande vid 4 tillfällen, skadegörelse, olovlig körning vid 2 tillfällen, vapenbrott.

B 5360-07 Västmanlands TR. Misshandel, stöld, tillgrepp av fortskaffningsmedel.

B 3609-06 Västmanlands TR. Misshandel, olaga hot, hemfridsbrott.

B 1546-06 Västmanlands TR. Misshandel.

 

Daniel Robin Gunstedt

Aktiv medlem

19940603-2350

Gullbovägen 6 lgh 1101,

722 33 Västerås

Domar

B 4131-17 Västmanlands TR. Förgripelse mot tjänsteman och våldsamt motstånd.

B 5808-13 Västmanlands TR. Narkotikabrott och brott mot knivlagen.

B 2093-13 Västmanlands TR. Narkotikabrott och vapenbrott.

2011-07-06 Åtalsunderlåtelse Västerås ÅK. Narkotikabrott

 

Lisa Carina Hamberg Szots

Passiv medlem

19841002-6929

Rotorvägen 4 lgh 1302

722 24 Västerås

 

Johan Olof Staaf

Passiv medlem

19900716-0113

Benvägen 56 lgh 1001

723 52 Västerås

Pågående rättsfall

B 1285-18 Västmanlands TR. Rattfylleri och misshandel. Misstänkt.

Domar

B 957-13 Gotlands TR. Stöld, dopningsbrott, vapenbrott.

B 53-13 Gotlands TR. Misshandel vid 2 tillfällen.

B 753-09 Gotlands TR. Stöld. Skyddstillsyn

2009-05-14 Strafföreläggande, Visby. Olaga innehav av kniv.

B 516-07 Gotlands TR. Grov misshandel, stöld vid 2 tillfällen, försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel vid 3 tillfällen, skadegörelse.

2007-10-18 Åtalsunderlåtelse, Visby. Olaga intrång och skadegörelse.

B 243-07 Västmanlands TR. Misshandel, olaga hot.

B 3335-06 Västmanlands TR. Snatteri, tillgrepp av fortskaffningsmedel.

 

Anna Marie Jonsson

Passiv medlem

19890108-6903

Benvägen 56 lgh 1001

723 52 Västerås

Domar

B 648-12 Västmanlands TR. Brott mot knivlagen och vapenbrott.

 

Johan Fredrik Viking Lindell Flood

Aktiv medlem

19940219-9179

Valsta gård 4

734 92 Hallstahammar

 

Karl Filip Lindqvist

Aktiv medlem

19971107-6894

Ringgatan 44 B lgh 1002

733 32 Sala

 

Dennis Johannes Helmin

Passiv medlem

20011015-7211

Bessemergatan 23

724 74 Västerås

 

ÖREBROS LÄN

Linus Stefan Markus Trolle

Aktiv medlem

19851121-6676

Karlsbygget 433

715 94 Odensbacken

 

Lars Johan Markus Larsson

Aktiv medlem

19881123-6952

Talby 506 A lgh 1102

715 94 Odensbacken

Pågående rättsfall

B 3046-18 Göteborg TR. Hets mot folkgrupp. Misstänkt.

B 5883-18 Öebro TR. Hets mot folkgrupp och olaga våldsskildring som ansvarig utgivare för Nordfront. Misstänkt.

B 3297-19 Högsta domstolen. Hets mot folkgrupp. Överklagan av dom B 2082-19 Svea HR.

Domar

B 2082-19 Svea HR. Hets mot folkgrupp. Överklagad dom B 16828-17 Stockholms tingsrätt.

B 11077-17 Svea HR. Våldsamt upplopp. Överklagad dom B 4771-17 Stockholms tingsrätt.

 

Hanna Sofia Berglund

Aktiv medlem

19970825-8109

Talby 506 A lgh 1102

715 94 Odensbacken

Pågående rättsfall

B 2316-18 Attunda TR. Hets mot folkgrupp. Misstänkt.

 

Johan Kristoffer Victor Tolshagen

Aktiv medlem

19860528-6635

Tivedsvägen 13

695 50 Finnerödja

 

Karl-Erik Nilsson

Passiv medlem

19850108-6972

Parkvägen 24

711 76 Storå

Domar

Förekommer i ett antal ärenden rörande omhändertagande av och umgänge med hans barn.

1278-18 Förvaltnignsrätten i Karlstad.

2753-17 Förvaltnignsrätten i Karlstad.

2246-17 Förvaltnignsrätten i Karlstad. Överklagad i Kammarrätten i Göteborg med målnummer 3946-17 och i Högsta förvaltningsdomstolen med målnummer 6055-17.

2790-17 Förvaltnignsrätten i Karlstad.

 

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

NORRKÖPING

Leif Jimmy Thunlind

Ställförträdande Nästeschef

Aktiv medlem

19680517-0153

BOKFÖRINGSADRESS:

Stora Allén 27 lgh 1201

612 40 Finspång

EGENTLIG ADRESS:

Repslagaregatan 41 lgh 1201

602 25 Norrköping

 

Daniel Leif Mattsson

Aktiv medlem

19921202-2470

Stora Allén 27 lgh 1201

612 40 Finspång

Domar

B 344-19 Norrköpings TR. Anordnade av Jimmy Thunlind som god man.

B 2008-12 Norrköpings TR. Olaga hot.

 

Robin Göte Kronqvist

Aktiv medlem

19900222-4492

Askhagsvägen 5 A lgh 1001

617 71 Kimstad

Domar

T 117-17 Norrköpings TR. Vårdnadstvist. Överklagad men inte beviljad prövningstillstånd i Göta Hovrätt målnummer T 3417-17.

 

LINKÖPING

Martin Ingemar Barrfeldt

Aktiv medlem

19841117-1971

Havregatan 9 A lgh 1101

582 53 Linköping

 

Wotan Stefan Nils Martin Linderholm

Passiv medlem

19880314-1954

Bonäs 410

590 28 Borensberg

Pågående rättsfall

B 2583-19 Göta HR. Olaga hot m.m. Överklagande av Linköpings TR dom i B 3999-18.

Domar

B 3999-18 Linköpings TR. Olaga hot.

Linderholm överklagade häktningsbeslut i B 3999-18 Linköpings TR i Ö 1985-19 Göta HR och sedan i Ö 3372-19 Högsta Domstolen. Hovrätten fastställde tingsrättens beslut och HD beviljade inte prövningstillstånd.

B 1317-17 Mora TR. Dömd för olaga hot, frikänd från försök till mord.

B 3597-17 Linköpings TR. Olaga intrång.

B 4458-16 Hovrätten för västra Sverige. Överklagande av Värmlands tingsrätts dom i B 5159-13. Hovrätten beviljade ej prövning.

B 5159-13 Värmlands TR. Sexuellt ofredande, skadegörelse.

2014-04-14 Karlstad. Kontaktförbud.

Ä 4834-13 Värmlands TR. Överträdelse av kontaktförbud.

2013-10-15 Jönköping. Kontaktförbud.

B 3303-11 Östersunds TR. Snatteri.

B 1400-12 Linköpings TR. Skadegörelse, snatteri, våldsamt motstånd.

B 1634-09 Linköpings TR. Skadegörelse.

 

MOTALA

Anton Lennart Henry Söderholm

Aktiv medlem

19960118-3495

Bispmotalagatan 33 C lgh 1101

591 30 Motala

Rättsfall

B 12397-17 Göteborgs TR. Våldsamt upplopp. Misstänkt men friad.

 

Erik Kim Bengt Sjöstrand

Passiv medlem

19930621-0551

Lustigkullevägen 40 A lgh 1101

591 47 Motala

Pågående rättsfall

B 3037-19 Linköpings TR. Hets mot folgrupp. Misstänkt.

Domar

B 4264-14 Linköpings TR. Förgripelse mot tjänsteman.

B 902-14 Linköpings TR. Rattfylleri, narkotikabrott, brott mot knivlagen.

2014-03-10 Åtalsunderlåtelse 2014-03-10. Ringa narkotikabrott vid två tillfällen.

B 3765-10 Linköpings TR.Våld mot tjänsteman, förgripelse mot tjänsteman, våldsamt motstånd, brott mot knivlagen.

B 687-10 Linköpings TR. Medhjälp till stöld.

B 288-10 Linköpings TR. Misshandel, brott mot knivlagen.

 

Linda Sabina Maria Axelsson

Passiv medlem

19930219-1284

Lustigkullevägen 40 A lgh 1101

591 47 Motala

 

Rolf Holger Johan Yngve

Passiv medlem

19840713-1971

Jungfru Isbergs gata 9 lgh 1101

591 32 Motala

Domar

B 1884-15 Linköpings TR. Våldsamt motstånd.

B 2566-12 Linköpings TR. Våldsamt motstånd.

B 595-09 Linköpings TR. Misshandel, stöld, försök till stöld.

B 2456-05 Linköpings TR. Misshandel.

B 984-04 Linköpings TR. Skadegörelse, försök till främjande av flykt.

Utöver domarna ovan har Yngve blivit lagförd för 9 trafikförseelser, 2 ordningsbrott samt bokföringsbrott.

 

Björn Ribers

Passiv medlem

19450417-9435

Kyleberg Tegelhuset 1

590 22 Väderstad