AFA Stockholm: 150 anhängare till Svenskarnas parti (SvP) möttes upp av 10 000 antirasister

Det som enligt fascistpartiet Svenskarnas Parti (SvP) skulle bli den stora avslutningen på deras valturné kan bäst sammanfattas som ett kvitto på partiets oförmågor och vikten av det motstånd de möter. Istället för de 300 personer som de själva hade räknat med enligt sin ansökan om demonstrationstillstånd dök knappt 150 fascister upp, samtidigt fylldes centrala Stockholm till bredden då 10 000 personer dök upp för att visa sin avsky gentemot partiets ideologi. Polisnärvaron var som väntat hög, förutom kavalleri, hundar, SPT-fordon, helikoptrar samt ett stort antal ”civila” poliser hade de även i förhand spärrat av stora delar av innerstan med kravallstaket så att fascisterna skulle få promenera ifred.

kungsan 2

Redan den utvalda marschvägen var som vi konstaterat tidigare att betrakta som en ”taktisk reträtt”, en kort promenad längs vattnet ut till Skeppsholmen och tillbaka till Gustav Adolfs Torg för att minimera risken att angripas och häcklas av politiska motståndare. Polisens rigorösa avspärrningar bidrog till att kraftigt minimera antalet Stockholmare som tvingades ta del av fascisternas budskap, gatorna hölls mer eller mindre tomma. Partiets egna skyddsvakter gjorde ingen hemlighet av sitt stora poliskomplex och bar i vanlig ordning både gulvästar och plexisköldar. Fascistledaren Jacobsson försöker i samma anda klä ut sig till en respektabel politiker med hjälp av slips och kostym. Denna ansträngning tillintetgjordes dock av partiets egna medlemmar som bland annat skrek ”Ut med packet!” och ”Sverige åt svenskarna” medan de vallades fram av polis inom de folktomma avspärrningarna. Medan deras maskeradtåg tilläts gå fram och tillbaka till Skeppsholmen växte frustrationen bland de tusentals människor som samlats vid Kungsträdgården för att protestera.

kungsan1

Värt att nämna är att även den breda allmänheten nu aningen motvilligt tycks vara på väg att vakna ur illusionen om att poliskåren är en politiskt neutral samhällsservice som finns till för att klara upp brott och hålla ordning. Deras mordförsök i Limhamn, romregistret, polisskandalerna med ”Apajävlar” och Nigger Niggersson” samt deras rutinmässiga övervåld mot antirasister och antifascister utgör tillsammans med en rad andra uppmärksammade fall väckarklockor som allt fler får allt svårare att ignorera. Till detta hör även deras ensidiga och oreserverade stöd till fascisternas valkampanj, som sträcker sig långt utöver polisens uppdrag och skyldigheter. Bland annat så har de vid flera tillfällen agerat taxi åt SvP och i samband med deras torgmöten skjutsat både partimedlemmar och deras utrustning till och från mötesplatsen. Människors frustration och ilska över en poliskår som har allt svårare att dölja var den politiska tillhörigheten generellt hör hemma är således fullt förståelig. Ett par försök att bryta sig igenom polisens avspärrningar gjordes, vilket ledde till en kortvarig gatustrid i Kungsan. Schackpjäser, byggstaket och parkbänkar kastades mot polisen som i sin tur använde tårgas, pulversläckare, hundar och batonger. Filmklipp vittnar om hur polisen efter att oroligheterna lagt sig godtyckligt valde ut enskilda demonstranter på måfå och misshandlade dem som hämnd för det tidigare upploppet.

Fascisternas demonstration tog inte slut på Gustav Adolfs Torg, istället fortsatte de att under massiv polisbevakning promenera genom Gamla Stan och runt på Södermalm samtidigt som de skrek bland annat ”Ut med packet!” och gjorde utfall mot förbipasserande. Detta skedde alltså med polisens hjälp på tid och plats som inte på något vis innefattades av deras demonstrationstillstånd, det tycks alltså ha varit en ren kompistjänst, organiserade fascister emellan. Det mest positiva med lördagens händelser var inte det krympande antalet som dyker upp på SvP:s arrangemang utan det växande antalet som dyker upp för att protestera och sabotera.

Vi i AFA Stockholm anser att det finns anledning att glädjas åt det faktum att antifascismen är så pass inkluderande att allt fler nu ansluter sig, trots polisens och medias ansträngningar för att skapa splittring. Alla människor som dök upp i lördags bidrog, oavsett vilken nivå de själva valde att lägga sin aktivism på. Tio tusen människor som samlas för att markera mot fascismen ingjuter en viktig hoppfullhet och kampvilja.

Kampen fortsätter, fascismen ska krossas!

 

/Antifascistisk aktion Stockholm

https://twitter.com/afasthlm