AFA Stockholm: Revolutionära Fronten avvecklas

rev.n

Revolutionära Fronten (RF) offentliggjorde under gårdagen att de tagit beslut om att avveckla organisationen som funnits sedan 2002. Det var i svallvågorna efter protesterna under EU-toppmötet i Göteborg 2001 som den första grunden till RF tog form. Därefter växte organisationen snabbt och etablerade flera lokalgrupper runt om i landet som alla arbetade med att organisera ett revolutionärt motstånd mot kapitalismen och dess många skadeverkningar.

Kampen för ett klasslöst samhälle är till sin natur mångbottnad, den måste bedrivas på flera olika plan och på flera olika sätt samtidigt. Precis som vi som är aktiva inom de lokalgrupper som är anslutna till AFA-nätverket kämpade även RF:s medlemmar mot kapitalism, sexism, homofobi och rasism/fascism, detta utifrån den klassmedvetenhet som ligger till grund för allt vårt gatupolitiska engagemang och arbete. Det finns åtskilliga exempel på tillfällen då AFA och RF samarbetat i gemensamma kamper och kampanjer, både lokalt och nationellt.

Vi i AFA Stockholm ser tillbaka på åren som gått och minns med värme och stolthet de ansträngningar, uppoffringar och den solidaritet som RF:s medlemmar uppvisat vid oräkneliga tillfällen, i såväl segrar som motgångar. Vi vill därför sända en officiell hälsning, både till RF som organisation och till alla er individer som utgjort RF under dessa år som passerat: Tack för allt! Vi hoppas att ni fortsätter ert målmedvetna och resoluta arbete mot kapitalism och fascism i alla dess former, även efter att RF har avvecklats som organisation.

Kampen fortsätter, vi ses på gatorna!

 

/AFA Stockholm

https://twitter.com/afasthlm