AFA Research: Insamlande av information angående Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Stockholm den 25:e augusti

Medlemmar och sympatisörer till Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) har planerat att demonstrera på våra gator i Stockholm den 25:e augusti. Detta sker samma dag som nätverket Strike back – försvara strejkrätten genomför protester mot regeringens och näringslivets önskade inskränkning av strejkrätten. NMR samlar nazister och andra reaktionärer från Sverige och Norden för att under kraftigt beskydd av ordningsmakten genomföra en kort promenad på Kungsholmen. Vi skickar solidariska hälsningar till de antifascister som kommer att närvara i Stockholm och vill även skicka varma hälsningar till antifascister som stannar och arbetar där de står. Tillsammans kämpar vi för en framtid fri från kapitalism, fascism, sexism och homofobi.

Värt att nämna är att det alltid kommer en en tid efter demonstrationerna när medlemmar och sympatisörer återigen är ensamma utan stöd av varken ordningsmakt eller sköldbärare.

Vi kommer att ha fotografer närvarande i Stockholm för att dokumentera samtliga deltagare. Utöver detta vill vi även sträcka ut en förfrågan till allmänheten om att dela med sig av foton och iakttagelser av nazister till oss. Vi uppskattar som alltid information från allmänheten då det underlättar vårt arbete mot fascismen.
Kommer du att befinna dig i Stockholm den 25:e? Har du hört om någon bekant eller kollega som tänker närvara på NMRs demonstration? Hör du personer återberätta upplevelser i efterhand? Skicka gärna din iakttagelser till oss. Det kan vara bilder från demonstrationen, misstänka bilar, tips om någon som uttryckt intresse för denna eller tidigare demonstrationer eller andra observationer som rör nazisternas demonstration eller nazister i allmänhet. Många tips som visat sig avgörande genom åren har kommit från aktivister, kollegor, grannar och även familjemedlemmar.

Har du som läser detta tänkt att delta på nazisternas demonstration den 25:e augusti i Stockholm? Ha då i åtanke att personer som deltar på nazistiska arrangemang – vare sig det handlar om nyfikenhet eller genom långvarigt engagemang – hamnar på vår hemsida där arbetsgivare, hyresvärdar och familj och bekanta enkelt hittar dig. Ett aktivt val som deltagare i nazistiska aktiviteter eller understödjande av dem får konsekvenser livet ut. Vi är inte intresserade av dina privata åsikter utan bara av nazistisk aktivitet upphör, läs mer om information till avhoppare. Gör livet enklare och stanna hemma.
Deltar du på demonstrationen eller andra aktiviteter kommer du tillslut att identifieras. Detta hände Linda Nilsson som vid sin första medverkan under en nazistisk aktivitet blev identifierad och senare uthängd på hemsidan, detta även fast hon medverkade på bilden i skydd av mörker med hennes rygg vänd mot kameran. Dagen efter att artikeln publicerats förlorade hon sitt jobb och återkom sen inte på NMRs aktivitet. Ett annat exempel är Jimmy Thunlind. Han underhöll sin nazistiska aktivism för sin närmaste omgivning bland annat genom att verka under pseudonym på nätet, men även han identifierades. Efter att hans engagemang uppmärksammades på vår hemsidan förlorade han både arbete, vänner och rörlighet i offentligheten. Att röra sig i nazistiska kretsar har helt enkelt konsekvenser. Här med hans egna ord:

 

Jimmy Thunlind skriver om sin tid efter uthängningen på antifa.se genom sin pseudonym Leif Eriksson.

Kontakt:
Skicka dina iakttagelser och tips till oss på afa-doku@riseup.net  eller till din närmaste lokalgrupp. Nedan följer kontaktuppgifter för varje lokalgrupp. Det går även bra att skicka till gruppernas e-post som står under länken. Kom ihåg att använda en riktig och giltig e-post så att vi kan nå dig med eventuella frågor och uppföljningar angående ditt tips. Du kan såklart vara anonym.

AFA Research 
afa-doku@riseup.net

AFA Gävle
afa_gavle@hush.com

AFA Uppsala
afa-uppsala@riseup.net

AFA Stockholm
afa-sthlm@riseup.net

AFA Jönköping
afa-jkpg@riseup.net

AFA Göteborg
afa-goteborg@riseup.net

AFA Helsingborg
afa-helsingborg@riseup.net

AFA Lund
afa-lund@riseup.net

AFA Malmö
afa-malmo@riseup.net

/AFA Dokumentation